Toon filters
Actuele posities
Technisch Manager Hoogspanning
Technisch Manager Hoogspanning
Je bent specialist op het gebied van engineering; dankzij jouw technische kennis ben je in staat om de kwaliteit van projecten te waarborgen. Je werkt binnen het projectteam nauw samen met de Projectmanager, Contractmanager, Hoofd Uitvoerder, Werkvoorbereiders, Commissioning Engineer, Inkoper en de Lead Engineer en daarmee technisch verantwoordelijk voor het resultaat van het project. Dagelijks sta je in contact met opdrachtgevers, onderaannemers en collega’s over lopende projecten en je bewaakt de voortgang hiervan. Daarnaast draag je zorg voor het delen van technische kennis binnen de organisatie.Je verantwoordelijkheden zijn: Sturing geven aan de vertaling van technische aspecten als nieuwe veiligheidsnormen, innovaties, beleidsveranderingen en ontwerprichtlijnen naar kaders en uitgangspunten voor de projecten;Zorgdragen voor een eenduidige werkwijze afgestemd op de wensen van de opdrachtgever;Coördineren en motiveren van Engineers en zorgen voor de juiste taakverdeling;Je stuurt op kwaliteitsbewaking, signaleert knelpunten en initieert verbeteringen op een doeltreffende manier, zodat het technisch projectmanagement gestandaardiseerd wordt ten behoeve van een efficiëntere en effectievere voortgang van de projecten;Adviseren van het projectteam en belanghebbende stakeholders over kwaliteit, innovatie en veiligheid en de risico’s op een coachende manier;Verantwoordelijk voor de voortgangs- en kwaliteitsbewaking van uitbestede engineering aan de gecontracteerde partijen;Communicatie met opdrachtgevers ten aanzien van commerciële en operationele zaken;Actief betrokken bij de beoordeling en presentatie van de door de Engineers opgestelde rapportages.
Quality Manager Beverage Production
Quality Manager Beverage Production
Als aanvulling op het lokale MT team, zijn wij op zoek naar een gedreven en daadkrachtige Quality Manager. Je geeft leiding aan de kwaliteitsafdeling en rapporteert in deze functie aan de Plant Manager.Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden bestaan uit: Realiseren van verbeteringen en het waarborgen van continuïteit op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne en kwaliteit.Zorg dragen voor een efficiënt kwaliteitssysteem (incl. HACCP) dat gedragen wordt in de gehele organisatie.Doen slagen van audits (zoals IFS, BRC, NVWA en klantenaudits).Uitvoeren en ondersteunen van onderzoeksprojecten.Dagelijkse opvolging van issues in de productie- en kwaliteitsafdeling. Je geeft hierbij zo nodig ondersteuning aan jouw team.Leveren van input als MT lid die bijdragen aan het functioneren en het ontwikkelen van onze organisatie in z’n geheel.Onderhouden van contacten met leveranciers en klanten.I.s.m. HR zorg dragen voor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je medewerkers.
Senior Projectmanager
Senior Projectmanager
Je richt je op het integraal begeleiden van projecten van acquisitie tot oplevering. Je legt de nadruk op het begeleiden van de bouwgerelateerde activiteiten en kan meerdere werken in verschillende fasen van het project aansturen. Je coördineert de werkzaamheden van de betrokkenen personen in het projectteam van de projecten. Je geeft functioneel leiding aan een projectteam dat bestaat uit  Werkvoorbereiders, Uitvoerders en Voormannen. Gemiddeld tussen de 5 en 10 medewerkers en je rapporteert direct aan de Algemeen Directeur.De belangrijkste taken & verantwoordelijkheden zijn: ondersteunen van interne afdelingen bij (acquisitie)besprekingen met klanten, leveranciers over projecten;bepalen van benodigde capaciteit (mens/middelen) en definiëren van rollen in projecten;opstellen termijnschema’s (totale contractsom, verdeling naar termijnen) en samenvatting van de begroting i.v.m. de facturatiebeoordelen en accorderen van het totale projectplan, budget en projectdefinitie;​​​​​​optreden als contactpersoon/aanspreekpunt voor alle betrokkenen (eigen/ opdrachtgevers) tijdens bouwprojecten in uitvoering;geven van ondersteuning, leiden van en richting geven aan projectmedewerkers bij inrichting/uitvoering van bouwprojecten;verzorgen van benodigde (maandelijkse) rapportages;behandelen van problemen (status budget, haalbaarheid, termijnen e.d.), voeren van overleg met de in- en externe projectbetrokkenen, bepalen van maatregelen tot bijsturing;signaleren van meer- en minderwerk, zorgdragen voor aanvullende offertes door meer-/minderwerk;voorzitten van diverse projectvergaderingen/bijeenkomsten, zorgdragen voor aanwezigheid (uitnodigen van) in- en externe projectbetrokkenen;adviseren van leidinggevende, management en interne afdelingen over (toe te passen) nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van bestaande bouwmethoden e.d.;volgen van ontwikkelingen binnen het vakgebied en doorvertalen van kansen/mogelijkheden naar de bouwplaats;houden van werkplekinspecties en naleven van en toezien op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu.
Bedrijfsleider
Bedrijfsleider
De bedrijfsleider stuurt een businessunit aan en geeft uitvoering aan de uitvoering en nazorg voor bouwprojecten. Je rapporteert direct aan de algemeen directeur van het moederbedrijf en zelf stuur je projectleider(s), uitvoerder(s) en/of werkvoorbereider(s)/ buitendienst aan. Het doel van de functie is het beheren en exploiteren van deze businessunit conform bedrijfsuitgangspunten en realiseren van de gestelde doelen ten aanzien van omzet en rendement. Je belangrijkste taken & verantwoordelijkheden zijn:  leidinggeven aan de bedrijfsactiviteiten binnen de businessunit  betreffende werkvoorbereiding uitvoering en nazorg van projecten;delegeren van operationele taken en toewijzen/verdelen van werkzaamheden aan/naar medewerkers, zorgen voor toezicht, naleving en indien nodig bijsturing;begeleiden, stimuleren en coachen van medewerkers en het bewaken van realisaties (omzet en kosten) op basis van de vastgestelde financiële- doelstellingen van de businessunit , bijsturen van afwijkingen;aannemen meer- en minderwerk, (mede)voeren van onderhandelingen ten behoeve van prijsafspraken en afsluiten (raam)contracten;zorg dragen voor de uitvoering van de KAM-doelstellingen;omzetten van trends en ontwikkelingen in de markt naar kansen, verbetertrajecten en overleggen met interne betrokkenen over de haalbaarheid van opdrachten, beoordelen van consequenties, bespreken/toelichten van plannen ten behoeve van verkrijging van acceptatie;opstellen businessplan (jaarplan) met bijbehorende taakstellende budgetten, op basis van voorgeschreven richtlijnen (ondernemingsbeleid/ondernemingsplan);uitwerken van goedgekeurd plan in acties en andere activiteiten.
Senior Projectmanager Mechanical (Turnarounds)
Senior Projectmanager Mechanical (Turnarounds)
Je bent eindverantwoordelijk voor meerdere multidisciplinaire projecten. Je draagt zorg voor de projectuitvoering op technisch, commercieel en contractueel niveau. Je beoordeelt projectaanvragen en zorgt ervoor dat alle projecten binnen contract, budget, kwaliteitseisen en tijdschema worden afgerond. Je hebt uitzonderlijke leidinggevende skills en weet precies hoe je jouw team moet motiveren en aansturen om de klus te klaren. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie op projectbijeenkomsten en vind je het belangrijk dat alle richtlijnen en procedures op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd.