Toon filters
Actuele posities
Director Global Warehousing
Base Logistics B.V.
Director Global Warehousing
Als Director Global Warehousing krijg je de gelegenheid om het wereldwijde warehousing beleid verder op te bouwen, te optimaliseren en een uniforme standaard te implementeren. Als drijvende kracht speel je een essentiële rol in het succes. Deze nieuwe positie binnen de organisatie biedt autonomie in een inspirerende werkomgeving en ruimte om je stempel te drukken. Als Director Global Warehousing kom je te werken binnen Base Logistics Group, een global aanbieder van geïntegreerde Transport- en Warehouse diensten, waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. De organisatie bestaat uit verschillende entiteiten Base Logistics (Moerdijk) HealthLink Europe (Waalwijk en ’s-Hertogenbosch) HealthLink International (Memphis, Tennessee) & Special Logistic Services (Breda). De entiteiten werken op het gebied van warehousing allemaal nog op hun eigen manier. Om de organische groei voort te zetten willen ze graag naar een succesvolle, uniforme standaard binnen warehousing en inventory. Als Director Global Warehousing heb je hier een cruciale rol in. Jij bent de drijvende kracht achter nieuwe initiatieven. Initiatieven die onder andere gericht zijn op de mens en leiderschap binnen jouw teams, proces & continuous improvement en horizontale integratie. Daarnaast zul je de teamresultaten en -processen grondig analyseren en optimaliseren. Door het stroomlijnen van onze werkzaamheden zorg je voor efficiëntie, effectiviteit en naadloze aansluiting met andere afdelingen. Verder houd je jezelf bezig met: Leveren van input over het operationele beleid binnen de gestelde bedrijfsstrategie;Analyseren van team- en operationele resultaten en onderzoeken van oorzaken van afwijkingen;Adviseren en anticiperen op klantbehoeften met passende oplossingen en/of projecten;Signaleren van verbeteringen in de processen, zowel op de eigen afdeling als afdeling overstijgend;Instrueren, coachen, ondersteunen en begeleiden van je direct reports. Over hun eigen prestaties en hoe ze hun team kunnen aansturen. Je rapporteert aan de COO en geeft direct leiding aan twee Managers Warehouse Operations en één Supervisor Inventory Control. Je werkt nauw samen met collega’s op het gebied van Quality en Compliance, Engineering en de collega’s op de locatie in Memphis, Tennessee (VS).
Directeur Marketing
Directeur Marketing
Onze opdrachtgever is een sterk gegroeide groep van technologische bedrijven. Een tiental bedrijven die internationaal actief zijn en kunnen focussen op hun business. Voor ondersteuning op het gebied van Finance, ICT, Logistiek, HR en Marketing maken ze gebruik van een shared service center. Als Directeur Marketing werk je in deze matrix met een team van 6 marketeers ieder met een eigen specialisme. Je rapporteert direct aan de CEO van de holding.Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Als ervaren senior marketing professional ben je in staat een sterke marketingvisie neer te zetten gebaseerd op diverse marktgegevens en analyses;Vervolgens vertaal je de visie naar concrete jaarplannen voor de diverse entiteiten;Je coacht en stuurt je team naar een hoger niveau en zorgt voor de transitie naar een professionele, innoverende en proactieve afdeling;Door je persoonlijkheid en scherpe analyses ben je een echte gesprekspartner voor de general managers en sales collega's;Als verbinder kent stakeholder management voor jou geen geheimen en je optimaliseert het samenwerken en leren van elkaar in de hele organisatie;Je maakt vernieuwende (online) campagnes, houdt de social media strategie actueel, bent verantwoordelijk voor websites en webshops, organiseert events en beurzen en maakt gebruik van marktgegevens.
Projectdirecteur
Projectdirecteur
Leid jij onze opdrachtgever naar mooie projectresultaten? Je stuurt een groot projectteam aan en bewaakt de integraliteit tussen enerzijds bouw en installaties en anderzijds ontwerp en realisatie;Veiligheid is topprioriteit en vanzelfsprekend;Jouw leiderschapsvaardigheden gaan verder dan enkel het aangeven van de richting en je weet het projectteam blijvend te inspireren en motiveren, ook als het even minder gaat. Jouw manier van helder en duidelijk communiceren is hierin key;Je houdt de communicatielijn open en zorgt voor een transparante informatieoverdracht waardoor iedereen juist is geïnformeerd en er efficiënt en effectief gewerkt kan worden;Met vertrouwen en vastberadenheid maak je afgewogen beslissingen, juist in complexe situaties;Je neemt je verantwoordelijkheid om het project op koers te houden en signaleert op tijd mogelijke conflicten en uitdagingen en pakt deze proactief aan;Je bent in staat om de belangen van alle partijen op een juiste wijze te behartigen en streeft naar win-win oplossingen. Je bent niet alleen de spil van het project, maar ook de drijvende kracht achter een succesvolle samenwerking met de opdrachtgever.
Procesmanager Asset Management (100K)
Dunea Duin & Water
Procesmanager Asset Management (100K)
Het proces Assetmanagement is gepositioneerd binnen de divisie “Duin & Water”, je valt hiërarchisch onder de Divisiemanager Duin & Water die rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert. Je geeft leiding aan ± 30 fte, medewerkers opererend op HBO- en WO-niveau in nauwe samenwerking met de 4 Cluster Coördinatoren en de Assetportfoliomanager.Jouw verantwoordelijken bestaan o.a. uit: Coachend leidinggeven aan de medewerkers met verschillende vakdisciplines;Zorgdragen voor een optimale kwantitatieve- en kwalitatieve personele bezetting;Borgen van kennis(management) in het proces en zo nodig inzetten van verandermanagement bij proces/organisatieverbeteringen;Sturen, ontwikkelen en aanspreken van medewerkers; stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zorgen dat zij hun toegevoegde waarde in het proces optimaal kunnen realiseren. Begeleiding en coaching van medewerkers is een belangrijk aspect in het leidinggeven;De organisatie vertegenwoordigen in (externe) overleggen die beleidsmatige, toezichthoudende en regelgevingsaspecten betreffen. Omgevingsmanagement is een belangrijk aandachtspunt;Verantwoordelijk voor de programmering van alle investeringen in het assetsysteem, met een totaal omvang van ca. 50 miljoen euro per jaar;Operationeel monitoren van, acteren op en rapporteren over de voortgang van de procesdoelen, KPI’s en SLA’s en afstemmen hiervan binnen het totale bedrijfsproces met de collega procesmanagers;Verder ontwikkelen en implementeren van een goede meer-jaren asset-cyclus;Leiding geven aan een verdere digitalisering van de processen en aan het verder ontwikkelen van een datagedreven organisatie. Hieronder valt mede een visie op de doorontwikkelingen van Dunea’s procesautomatisering. Uitdagingen waarmee je aan de slag kan: Aanstellen en verder in de rol krijgen van de Cluster Coördinatoren wat verdere aandacht en implementatie vergt;Algehele inrichting assetmanagement organisatie met oog voor kennisdelen en kennisverbreding;Borging kennis en informatie voor de toekomst middels een heldere aanpak is nodig;Verder ontwikkelen en implementeren van het assetmanagement gedachtengoed binnen de hele divisie Duin & Water. Dunea streeft op termijn naar certificering conform ISO 55001.
Procesmanager Bron tot Kraan
Dunea Duin & Water
Procesmanager Bron tot Kraan
De functie is gepositioneerd binnen de divisie "Duin & Water" en je geeft leiding aan plusminus 25 fte opererend op HBO en WO niveau. Je valt hiërarchisch onder de Divisiemanager Duin & Water die rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert. Je bent een belangrijke gesprekspartner voor de directie en het MT. Je wordt in deze uitdagende en verantwoordelijke positie bijgestaan door verschillende experts op het gebied van waterkwaliteit, procesvoering op de zuivering en de distributie, het winsysteem en de "grondstoffen" die gebruikt worden bij het proces zoals elektriciteit en chemicaliën.Jouw verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit: Drinkwaterlevering 24 uur per dag, 7 dagen per week;Het aansturen van een team van experts met aandacht voor de (door)ontwikkeling van het team;Beheersen van de waterkwaliteit van bron tot kraan (volgens de wettelijke regels en kaders);Het hebben van een duidelijke visie (en overbrengen ervan) op het gebied van natuurontwikkeling in de duingebieden in samenhang met de waterwinning;Inzicht in prognose en afzet van drinkwaterproductie;Verdere digitalisering rondom de waterdistributie;Inzicht en afname in klachten rondom druk en waterkwaliteit;Beheersing waterkwaliteit in bron en van drinkwater, conform de wettelijk gestelde eisen;Bij crisis ben je voorzitter van het operationele team in de calamiteiten organisatie (consignatie maakt deel uit van deze rol). Naast deze verantwoordelijkheden vervul je een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van Dunea. Het bouwen en onderhouden van relevante netwerken is hier onderdeel van, maar ook de vertegenwoordiging van Dunea in overleggen rondom drinkwaterproductie,-levering & kwaliteit. Je onderhandelt en verdedigt de strategische beleidsstandpunten van Dunea. Partijen waarmee je schakelt zijn o.a. Ministerie Infra & Waterstaat, waterschappen en collega drinkwaterbedrijven. Verder ben je opdrachtgever voor o.a. de monitoring en het (laten) uitvoeren van diverse onderzoeken op het gebied van de natuurwaarden (natura 2000) in de duingebieden.Voor de komende jaren zijn er een aantal prominente uitdagingen waar je je in vast kan bijten: Technische uitdagingen en toekomstbestendigheid (voorbereiden van de organisatie op het gebruik van nieuwe zuiveringstechnologie in combinatie met de bestaande zuivering);Inhoudelijke uitdagingen in de functie: onderwerpen als droogte, de beschikbaarheid van schone bronnen en het opkomen voor nieuwe bronnen zijn cruciale hoofdonderwerpen waar je je hard voor maakt.Borgen van de waterkwaliteit; anticiperen op opkomende stoffen en wat dit van het zuiveringsproces vergt. Denk bij voorbeeld aan de PFAS problematiek en de aanscherping van de drinkwaternormen door de nationale overheden.
Posities 1 t/m 5 (van 15 posities)
1
2
3
Bekijk ingevulde posities
Aanmelden Deen nieuwsbrief?
Aanmelden

Contact

Ontmoet onze consultants
Heeft u een vacante positie of bent u zelf werkzaam op directie- of senior managementniveau en zoekt u een vertrouwd bureau dat bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag de diverse mogelijkheden.
Maak een afspraak